PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring van de HÄRTHA GROEP (vanaf april 2023)

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze website www.haertha.de, ons bedrijf en onze producten en diensten. Wij, de HÄRTHA GROUP, zijn ons ervan bewust dat u de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze websites belangrijk vindt. Daarom is de naleving van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming voor ons vanzelfsprekend. Wij vinden het ook belangrijk dat u als klant te allen tijde weet wanneer en hoe wij welke gegevens van u verzamelen, opslaan en gebruiken.

 

Hieronder informeren wij u over het verzamelen en de verdere verwerking (zoals het opslaan, opvragen, wijzigen en overdragen) van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, zoals naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

 

Als we persoonsgegevens verwerken in het kader van het gebruik van onze website of als we voor gegevensverwerking dienstverleners gebruiken voor individuele functies, aanbiedingen of diensten op onze website of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, wordt dit gedaan in overeenstemming met de hieronder omschreven respectievelijke processen waarbij ook wordt omschreven welke gegevens worden verwerkt. We vermelden ook de beoogde opslagperiode of in ieder geval de vastgelegde criteria voor de opslagperiode, evenals de relevante rechtsgrondslag voor de respectieve verwerking.

 

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de HÄRTHA GROUP in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, privacyvoorschriften en andere nationale privacywetten van de lidstaten is:

HÄRTHA GROUP GmbH, Industriestraße 9, 52457 Aldenhoven, info@haertha.de, www.haertha.de

Volg voor meer informatie de onderstaande link naar ons impressum:

 

II. Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensbescherming

U kunt onze verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensbescherming bereiken via datenschutz@haertha.de of schriftelijk via ons postadres en "de verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensbescherming" te vermelden.

 

III. Verzameling en opslag van persoonsgegevens, evenals type, doel, rechtsgrondslag en duur van het gebruik

 

§1 Bij een bezoek aan de website

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins gegevens verstrekt, worden alleen de door uw browser naar onze server verzonden persoonlijke toegangsgegevens in zogenaamde serverlogbestanden verzameld. De volgende gegevens worden verzameld in serverlogbestanden:

 

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Aantal verzonden gegevens
 • Website waarvan aanvraag afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

 

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een probleemloze, stabiele en veilige werking van de website te garanderen, en om ons aanbod te verbeteren en deze daarna te verwijderen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking kunt u vinden in artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. Ons legitieme belang volgt uit de bovengenoemde doeleinden voor gegevensverzameling.

De gegevens worden ook opgeslagen in logbestanden in ons systeem. Deze gegevens worden niet samen opgeslagen met andere persoonsgegevens van de gebruiker.

Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor een juiste werking van de website. Bijgevolg kan de gebruiker in dit opzicht geen bezwaar aantekenen.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het punt waarop de betreffende sessie wordt beëindigd.

Daarnaast gebruiken we cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. U vindt meer informatie hierover in de hoofdstukken V en VI van deze privacyverklaring.

 

§2 Bij gebruik van andere diensten, functies en aanbiedingen op onze website

Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten, aanbiedingen en functies aan die u desgewenst kunt gebruiken. Hiervoor moet u meestal aanvullende persoonsgegevens verstrekken die we gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarvoor de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn. Hieronder vindt u meer informatie over de diensten, aanbiedingen en functies.

 

(1) Contact via contactformulier of e-mail

Wanneer u contact met ons opneemt via ons aanvraagformulier of bij een algemene aanvraag, worden de gegevens die u vrijwillig verstrekt (uw e-mailadres, uw voor- en achternaam en, indien van toepassing, telefoonnummer, woonplaats en postcode) door ons opgeslagen om uw aanvraag te beantwoorden. Het e-mailadres en de voor- en achternaam moeten worden opgegeven. Alle overige gegevens zijn niet verplicht. Het antwoord wordt per e-mail of, indien aangegeven, per telefoon verstrekt.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking kunt u vinden in artikel 6, lid 1, sub a en b AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming of om uw aanvraag te beantwoorden.

 

De gegevens die in dit verband ontstaan, zullen wij na de afhandeling van uw verzoek verwijderen of de verwerking beperken als er wettelijke opslagverplichtingen van toepassing zijn.

 

 

(2) Solliciteren naar een baan

Als u het e-mailadres op deze website gebruikt voor een vacature bij de HÄRTHA GROUP, worden de persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt uitsluitend gebruikt voor het invullen, controleren en verwerken van de vacature. Na de voltooiing van het sollicitatieproces van de vacature worden deze gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na het verstrijken van eventuele wettelijke opslagverplichtingen verwijderd. De rechtsgrondslag voor de verwerking kunt u vinden in artikel 88 AVG in samenhang met artikel 26 lid 1 BDSG (Duitse gegevensbeschermingswet).

 

 

IV. Gegevens overdragen naar derden

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden voor andere doeleinden dan deze die hieronder worden vermeld.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

 • u volgens artikel 6 lid 1. zin 1 sub a AVG uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebt gegeven;
 • bekendmaking noodzakelijk is in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 sub f AVG om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een overwegend legitiem belang heeft bij het niet bekendmaken ervan;
 • in het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat voor de overdracht volgens artikel 6, lid 1, zin 1, sub c AVG, en;
 • dit wettelijk is toegestaan en vereist voor de afhandeling van contractuele relaties met u in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, sub b AVG.

 

 

Gebruik van cookies

Omvang van de gegevensverwerking

Om het bezoek aan onze website gebruiksvriendelijk en efficiënt te maken en het gebruik van bepaalde functies te bieden, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en specifieke instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons systeem via uw browser. Via de cookies worden bepaalde gegevens naar een (door ons) opgegeven locatie gestuurd. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen.

 

Cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen daarom niet direct aan een gebruiker worden toegewezen. Houd er rekening mee dat bepaalde cookies worden ingesteld zodra u onze website bezoekt. Deze website gebruikt de volgende soorten cookies:

 

 • Noodzakelijke/functionele cookies: deze cookies zijn nodig om de werking van onze website mogelijk te maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies waarmee u zich kunt aanmelden of iets in de winkelwagen kunt plaatsen.
 • Tijdelijke cookies: deze worden automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit. Dit zijn sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd zodra u zich afmeldt of de browser sluit.
 • Permanente cookies: deze worden automatisch verwijderd na een opgegeven tijd, afhankelijk van het soort cookie. U kunt de cookies op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.
 • Cookies van derden: deze cookies van enkele van onze advertentie- en analysepartners maken het internetaanbod en onze website voor u interessanter. Daarom worden er bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. Dit zijn tijdelijke cookies die na de opgegeven tijd automatisch worden verwijderd. Cookies van partnerbedrijven worden meestal na enkele dagen of na 24 maanden verwijderd, en in bepaalde gevallen zelfs na meerdere jaren. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoonsgegevens. Gepseudonimiseerde gegevens worden alleen verzameld onder een gebruikers-ID. Deze gepseudonimiseerde gegevens worden nooit samengevoegd met uw persoonsgegevens.

 

U kunt uw browserinstellingen desgewenst configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Uw browser kan ook zo worden ingesteld dat er altijd een bericht wordt weergegeven als er een cookie wordt ingesteld. Raadpleeg hiervoor de betreffende aanbieder van uw browser. Wij wijzen u erop dat als u cookies weigert, u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 

De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies kunt u vinden in artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden om onze website gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

 

Raadpleeg hoofdstuk VI voor meer informatie over analytische cookies.

 

VI. Gebruik van analysetools

Op onze website worden webanalyseservices gebruikt voor gepersonaliseerde vormgeving en reclame.
 

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Analytics stelt de website-exploitant in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De website-exploitant ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals opgeroepen pagina's, gebruiksduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de gebruiker. De toewijzing aan een gebruikers-ID vindt niet plaats.
Daarnaast kunnen we met Google Analytics ondermeer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Bovendien gebruikt Google Analytics machine learning-technologieën voor gegevensanalyse en verschillende modelleringsbenaderingen om de geregistreerde gegevensrecords aan te vullen.
Google Analytics gebruikt technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bv. cookies of apparaatvingerafdruk). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a AVG en artikel 25, lid 1, TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Gedetailleerde informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en verdere website- en internetdiensten voor de website-exploitant te ontwikkelen. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics overdraagt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Browserplug-in

U kunt de registratie en verzameling van uw gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opdrachtverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google aangegaan en implementeren de eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.
 

Leadinfo

Wij gebruiken de Lead Generation Service van Leadinfo BV, Rotterdam, Nederland. Deze service herkent bezoeken van bedrijven aan onze website aan de hand van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. De IP-adressen worden na gebruik niet opgeslagen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party-cookies om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt het domeinen van formulierinvoer (bv. "leadinfo.com") om IP-adressen aan bedrijven te koppelen en services te verbeteren. Wij hebben met Leadinfo een contract voor gegevensverwerking gesloten en implementeren de voorschriften van gegevensbescherming.
Meer informatie vindt u op www.leadinfo.com.
Op deze pagina: www.leadinfo.com/en/opt-out hebt u een opt-out-mogelijkheid. Bij een opt-out worden uw gegevens niet meer door Leadinfo geregistreerd.

Google Tag Manager

Deze website gebruikt Google Tag Manager. Tags worden gebruikt om aanvullende informatie aan inhoud toe te voegen. Dit dient om informatie beter vindbaar te maken of te koppelen. Met de Google Tag Manager kunnen websitetags via één interface worden beheerd. De Google Tag Manager plaatst zelf geen cookies, alleen markeringen (tags) en registreert dus geen persoonsgegevens. De service activeert andere tags die op hun beurt gegevens kunnen registreren. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er op domein- of cookieniveau een deactivering is uitgevoerd, blijft deze deactivering van kracht voor alle trackingtags die door Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.
"Google" is een bedrijvengroep en bestaat uit de bedrijven Google Ireland Ltd. (aanbieder van de dienst), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en andere gelieerde bedrijven van Google LLC.
We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Meer informatie over Google Tag Manager vindt u in de Privacybepalingen van Google.
Houd er rekening mee de dat Amerikaanse autoriteiten, zoals geheime diensten, mogelijk toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens als gevolg van Amerikaanse wetten, zoals de Cloud Act die door integratie van deze dienst via het internetprotocol (TCP) worden uitgewisseld.

Hotjar

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de Hotjar-webanalysesoftware (hierna "Hotjar" genoemd) op onze website. De aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een webanalyseservice waarmee wij het gebruikersgedrag op onze website kunnen analyseren. Hotjar gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen en om ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag. Deze informatie wordt over het algemeen overgedragen naar een Hotjar-server en daar opgeslagen.
De informatie die Hotjar verzamelt omvat:
● IP-adres van de gebruiker (wordt in anonieme vorm geregistreerd)
● Schermgrootte van het apparaat
● Apparaattype (unieke apparaat-ID)
● Browserinformatie
● Geografische locatie (alleen land)
● Voor- en achternaam (indien ingevuld)
● E-mailadres (indien ingevuld)
● Muisgebeurtenissen (bewegingen, klikken, scrollen)
● Toetsaanslagen

Hotjar gebruikt deze informatie om het gebruikersgedrag op onze website te analyseren en om rapporten voor ons samen te stellen. Hotjar verbindt zich ertoe om deze informatie niet aan derden door te geven of voor enig ander doel te gebruiken dan voor het leveren van de dienst.
Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van Hotjar, kunt u dit doen door de opt-out-functie op de Hotjar-website te activeren: https://www.hotjar.com/opt-out. Door deze functie te activeren wordt het gebruik van Hotjar uitgeschakeld op alle websites die Hotjar gebruiken.
Wij gebruiken Hotjar om ons aanbod op onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren. Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a AVG en artikel 25, lid 1, TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Hotjar vindt u in de privacyverklaring van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

HubSpot

Op deze website gebruiken we de HubSpot-service voor verschillende doeleinden. De dienstverlener is Hubspot Inc., 25 First Street, Cambridge MA 02141 USA. Telefoon: + 1 617 812 5820.
Hubspot is een geïntegreerde softwareoplossing die wij gebruiken voor verschillende aspecten van onze onlinemarketing. Deze omvatten onder andere: E-mailmarketing, Social Media Publishing & Reporting, rapportage, contactbeheer (bv. gebruikerssegmentatie en CRM), landingspagina's en contactformulieren. Onze aanmeldingsservice stelt bezoekers van onze website in staat om meer te weten te komen over ons bedrijf, inhoud te downloaden en hun contactgegevens en andere demografische informatie te verstrekken. Deze informatie en de inhoud van onze website worden opgeslagen op de servers van onze softwarepartner HubSpot. Ze kunnen door ons worden gebruikt om contact op te nemen met bezoekers van onze website en om te bepalen welke services van ons bedrijf voor hen interessant zijn. Alle verzamelde informatie is onderworpen aan dit privacybeleid. Wij gebruiken alle geregistreerde informatie uitsluitend om onze marketingmaatregelen te optimaliseren.

In het kader van de optimalisatie van onze marketingmaatregelen kunnen de volgende gegevens via Hubspot worden verzameld en verwerkt:
• Geografische positie
• Browsertype
• Navigatie-informatie
• Verwijzings-URL
• Prestatiegegevens
• Informatie over hoe vaak de applicatie wordt gebruikt
• Gegevens van mobiele apps
• Aanmeldingsgegevens voor de HubSpot-abonnementsservice
• Bestanden die worden weergegeven
• Domeinnamen
• Bekeken pagina's
• Geaggregeerd gebruik
• Versie van het besturingssysteem
• Internetprovider
• IP-adres
• Apparaat-ID
• Duur van het bezoek
• Waar de applicatie is gedownload
• Besturingssysteem
• Gebeurtenissen die plaatsvinden binnen de toepassing
• Toegangstijden
• Clickstream-gegevens
• Model en versie van het apparaat
Daarnaast gebruiken wij Hubspot ook om contactformulieren aan te bieden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. Als u niet wilt dat Hubspot de genoemde gegevens verzamelt en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde weigeren of intrekken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt zolang het verwerkingsdoel dit vereist waarna ze worden verwijderd. Een gegevensoverdracht naar de VS is mogelijk. De veiligheid van de overdracht waarborgen wij door standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie overeen te komen. Zo zorgen wij ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de Europese privacynormen. Als de standaardcontractbepalingen niet voldoende zijn om een adequaat beveiligingsniveau te bereiken kan uw toestemming als rechtsgrondslag dienen voor de gegevensoverdracht naar andere landen in overeenstemming met artikel 49, lid. 1 sub a van de AVG.
 

Google Ads

De website-exploitant gebruikt Google Ads. Google Ads is een onlineadvertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (trefwoordtargeting). Bovendien kunnen er gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) die beschikbaar zijn bij Google (doelgroeptargeting). Als website-exploitant kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en op hoeveel advertenties is geklikt.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a AVG en artikel 25, lid 1, TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Gedetailleerde informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks und https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Google Conversion Tracking

Deze website gebruikt Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij en Google herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld evalueren hoe vaak er op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Zo weten we het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a AVG en artikel 25, lid 1, TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

LinkedIn Insight Tag

Onze website gebruikt de conversietool "LinkedIn Insight Tag" van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Met behulp van LinkedIn Insight Tag ontvangen wij informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker is geregistreerd bij LinkedIn kunnen wij onder andere de professionele gegevens van onze websitebezoekers analyseren en zo onze website beter afstemmen op relevante doelgroepen. Wij kunnen LinkedIn Insight Tags ook gebruiken om te meten of bezoekers van onze website een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). De conversiemeting kan ook apparaatoverschrijdend worden uitgevoerd (bv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargeting-functie waarmee wij bezoekers van onze website buiten de website om gerichte advertenties kunnen tonen waarbij volgens LinkedIn de geadresseerde niet wordt geïdentificeerd. LinkedIn verzamelt zelf ook zogenaamde logbestanden (URL, verwijzende URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze worden gebruikt om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identificatoren van LinkedIn-leden worden na zeven dagen door LinkedIn verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd. De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als website-exploitant niet aan bepaalde personen worden toegewezen. LinkedIn slaat de van websitebezoekers verzamelde persoonsgegevens op zijn servers in de VS op en gebruikt deze voor eigen advertentiedoeleinden. Gedetailleerde informatie vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig. Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a AVG en artikel 25, lid 1, TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van het gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Bovendien kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden beheren in hun accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn de op onze website verzamelde gegevens koppelt aan uw LinkedIn-account, moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden bij uw LinkedIn-account.

 

VII. Uw rechten

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u de volgende rechten met betrekking tot de op u betreffende persoonsgegevens:

 

Recht op inzage, artikel 15 AVG:

U kunt van de verantwoordelijke persoon een bevestiging vragen of er door hem persoonsgegevens over u worden verwerkt.
Als er van een dergelijke verwerking sprake is, kunt u informatie opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke over de volgende informatie:

 

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden doorgegeven, met name ontvangers in andere landen of internationale organisaties; in de laatste gevallen kunt u vragen om op de hoogte te worden gesteld van de passende garanties overeenkomstig artikel 46 AVG in verband met gegevensoverdracht;
 • de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien u hierover geen specifieke informatie kunt vinden, de criteria voor het bepalen van de opslagduur;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van gegevensverwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming waaronder profilering in overeenstemming met artikel 22, lid 1 en 4 AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de gebruikte logica, omvang en beoogde doeleinden van een dergelijke verwerking voor de betrokkene persoon.

 

Recht op rectificatie, artikel 16 AVG:

U hebt recht op rectificatie en/of aanvulling tegenover de verwerkingsverantwoordelijke indien uw verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de rectificatie onmiddellijk uitvoeren.

 

Recht op vergetelheid, artikel 17 AVG:

a) Verwijderingsplicht

U kunt van de verantwoordelijke persoon eisen om uw persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen en de verantwoordelijke entiteit is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u hebt uw toestemming voor gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a of artikel 9, lid 2, sub a AVG ingetrokken en er is geen andere rechtsgrondslag voor verwerking;
 • u hebt bezwaar ingediend tegen gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG (zie hieronder) en er zijn geen prioritaire legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2 AVG;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen aan de verwijdering van uw persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten;
 • uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.

 

b) Gegevens aan derden

Als de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens heeft bekendgemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1 AVG verplicht is deze te verwijderen, moet deze rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten en passende maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, om de verantwoordelijke die de persoonsgegevens heeft verwerkt te informeren over uw verzoek om alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

c) Uitzonderingen

Het recht op gegevensverwijdering bestaat niet als verwerking noodzakelijk is:

 

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen, een opdracht in het algemeen belang uit te voeren of in het kader van de uitoefening van een opdracht die door het openbaar gezag wordt opgedragen aan de verwerkingsverantwoordelijke;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9, lid 2, sub h en i en artikel 9, lid 3 AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het onder lid a) genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of aanzienlijk beperkt, of;
 • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Recht op beperking gegevensverwerking, artikel 18 AVG:

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen:

 

 • als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode waarin de verwerkingsverantwoordelijke de juistheid van de persoonsgegevens kan verifiëren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de verwijdering van uw persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan verzoekt om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken;
 • de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of;
 • als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG (zie hieronder) en het nog niet zeker is of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon zwaarder wegen dan uw redenen.

 

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Als u in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden een beperking van de verwerking hebt verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

 

Recht op informatie, artikel 19 AVG:

Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de gegevensverwerking tegen de verantwoordelijke persoon hebt ingeroepen, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, van deze rectificatie, verwijdering of beperking van gegevensverwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige kosten met zich meebrengt.

U hebt het recht om door de verantwoordelijke persoon over deze ontvangers op de hoogte te worden gebracht.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid, artikel 20 AVG:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke persoon hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht om de gegevens over te dragen aan een andere persoon, zonder dat de verantwoordelijke persoon die de gegevens beschikbaar heeft gesteld, dit belemmert, op voorwaarde dat

 

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a AVG of artikel 9, lid 2, sub a AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b AVG en;
 • de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen wordt uitgevoerd.

 

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon naar de andere verantwoordelijke persoon te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere mensen mogen hierdoor niet worden beïnvloed.

Uw recht op verwijdering wordt niet beïnvloed.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig is om een opdracht in het algemene belang of voor het openbaar gezag uit te voeren die aan de verantwoordelijke persoon is opgedragen.

 

Recht op bezwaar, artikel 21 AVG

Volgens artikel 21, lid 1, zin 1 AVG hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) of artikel 6, lid 1, zin 1, sub f AVG (gegevensverwerking ter bescherming van de legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon of een derde), en overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.

 

Recht op intrekking van de toestemming:

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen van toepassing is op de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking wordt hierdoor niet beïnvloed.

 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, artikel 22 AVG:

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u anderzins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit

 

 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;
 • is toegestaan bij een rechterlijke macht van de Unie of rechtelijke bepaling van de lidstaat die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of
 • wordt gemaakt met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

In de gevallen (1) en (3) neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Bovendien mogen uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluiten niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1 AVG, tenzij artikel 9, lid 2, sub a of g AVG van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen.

 

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, artikel 77 AVG:

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke inbreuk. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal u als klager informeren over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78 AVG.

U kunt uw bovengenoemde rechten uitoefenen door ons een informeel bericht te sturen, indien mogelijk met als onderwerp "Bezwaar".

Dit bericht kunt u per post sturen naar:

 

HÄRTHA GROUP GmbH, Industriestraße 9, 52457 Aldenhoven

of via e-mail aan:

info@haertha.de of

datenschutz@haertha.de.

 

VIII. Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken alle technische en organisatorische maatregelen voor de opslag van uw persoonsgegevens zodat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij de communicatie via e-mail kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen, daarom raden we u aan om vertrouwelijke informatie per post te verzenden.

 

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de aanvragen die u ons als aanbieder van de website stuurt, gebruikt deze site SSL-codering. U herkent een versleutelde verbinding als de adresbalk van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotpictogram in de adresbalk. Als SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.