Basisprincipes van warmtebehandeling

Onze trainingen zijn modulair opgebouwd. De modules beginnen met een algemene inleiding over de basisprincipes van warmtebehandeling en de structuur van de norm en eindigen met opleidingseenheden voor specifieke middelen van verschillende procestechnologieën.

1