Tussengloeien

Tussengloeien is een tussenstap in de staalverwerking. Daarbij wordt het werkstuk verwarmd om spanningen in de structuur te verminderen. Tegelijkertijd neemt de hardheid af en neemt de ductiliteit toe. Dit verhoogt de vervormbaarheid, zodat transformatieprocessen in meerdere fasen mogelijk zijn zonder dat er scheuren optreden. Aangezien staal meestal een verandering in de kristalstructuur ondergaat, wordt dit ook wel rekristalliserend gloeien genoemd.

Nu aanvragen

Toepassingsgebieden

Het doel van tussengloeien is de kristallijne structuur van het materiaal te optimaliseren en zo de mechanische eigenschappen te verbeteren. Afhankelijk van het materiaal en de toepassing kan het tussengloeien ook helpen om de corrosieweerstand of weerstand tegen hoge temperaturen te verhogen.

Tussengloeien kan direct tijdens het productieproces van een werkstuk worden toegepast, bijvoorbeeld na het harden. Hiertoe wordt het werkstuk na het carboneren of de korrelverfijning gedurende lange tijd tot onder het onderste transformatiepunt verwarmd en vervolgens langzaam afgekoeld.

Het proces wordt ook gebruikt om de levensduur van reeds gebruikte onderdelen te verlengen , bijvoorbeeld voor structurele stalen onderdelen in spuitgietmatrijzen. Door de gebruiksafhankelijke temperatuurwisselingen zijn er spanningen in het onderdeel opgebouwd, die nu worden verminderd.

In het geval van veredelde stalen onderdelen komt het tussengloeien in principe overeen met een ontlaatbehandeling. Er wordt echter een temperatuur gekozen die ongeveer 30 °C tot 50 °C lager is dan de ontlaattemperatuur tijdens de productie. De houdtijd duurt twee tot vier uur. Dit type tussengloeien kan na een hernieuwde gebruiksperiode van het onderdeel opnieuw worden herhaald.

 

De voordelen in één oogopslag

Tussengloeien biedt verschillende voordelen voor werkstukken in productie en reeds in gebruik zijnde onderdelen:

 

  • Verminderde spanningen
  • Betere vervormbaarheid
  • Verbeterde verwerkbaarheid
  • Geen scheuren, zelfs niet bij transformatieprocessen in meerdere fasen
  • Langere levensduur

Rekristalliserend gloeien van staal

Rekristalliserend gloeien vindt plaats na koudvormen, met name tijdens koudtrekken en koudwalsen van draden en platen. Gloeien bij herkristallisatietemperaturen tussen 550 °C en 700 °C vermindert spanningen in het staal en herstelt de kristalstructuur. Een α-ferriet-austeniet-transformatie of een faseverandering vindt niet plaats.

Bij rekristalliserend gloeien moet een fijne korrelstructuur worden bereikt. Hiervoor moeten mogelijke langgerekte kristallen in de structuur aanwezig zijn. Dit is pas het geval vanaf een vervormingsgraad van ongeveer 20 %. Alleen als de kritieke vervormingsgraad van 5 % tot 15 % wordt bereikt, wordt normaalgloeien aanbevolen omdat het lage aantal kernen grove korrels zou produceren tijdens rekristalliserend gloeien.

De herkristallisatietemperatuur en duur zijn afhankelijk van de vervormingsgraad en smelttemperatuur van het materiaal. Bij dunne onderdelen kan 10 minuten bij 700 °C voldoende zijn, bij dikkere onderdelen is meestal een uur bij 600 °C tot 650 °C nodig.

Procesvestigingen

Härtha biedt in verschillende vestigingen tussengloeien aan. Meer informatie vindt u in ons interactieve vestigingsoverzicht.

Contact